CATEGORY: MICROSOFT

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Course Access: Lifetime
Course Overview

Thông tin trainer 

David Hoàng

Anh David Hoàng đang là Microsoft Certified Trainer đồng thời cũng là ITFORVN’ Senior Coacher.

Hiện tại anh đang làm việc cho 1 cty lớn tại VN và là Security/System Consultant cho dự án về giáo dục của chính phủ Singapore.

Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng Cloud computing, Security, Solution architect.

 

Thời gian và thời lượng học

Khai giảngThứ Năm, ngày 17/12/2020

Thời lượng của lớp AZ500Microsoft Azure Security Technologies là 15 Buổi

Giờ học: từ 20h đến 22h

Ngày học: thứ 35 các ngày trong tuần


Hình thức học

Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.

Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.


Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp


Outline

Module 1: Manage Identity and Access

This module covers Azure Active Directory, Azure Identity Protection, Enterprise Governance, Azure AD PIM, and Hybrid Identity.

Lessons

Azure Active Directory

Azure Identity Protection

Enterprise Governance

Azure AD Privileged Identity Management

Hybrid Identity

Lab : Role-Based Access Control

Lab : Azure Policy

Lab : Resource Manager Locks

Lab : MFA, Conditional Access and AAD Identity Protection

Lab : Azure AD Privileged Identity Management

Lab : Implement Directory Synchronization

After completing this module, students will be able to:

Implement enterprise governance strategies including role-based access control, Azure policies, and resource locks.

Implement an Azure AD infrastructure including users, groups, and multi-factor authentication.

Implement Azure AD Identity Protection including risk policies, conditional access, and access reviews.

Implement Azure AD Privileged Identity Management including Azure AD roles and Azure resources.

Implement Azure AD Connect including authentication methods and on-premises directory synchronization.

 

Module 2: Implement Platform Protection

This module covers perimeter, network, host, and container security.

Lessons

Perimeter Security

Network Security

Host Security

Container Security

Lab : Network Security Groups and Application Security Groups

Lab : Azure Firewall

Lab : Configuring and Securing ACR and AKS

After completing this module, students will be able to:

Implement perimeter security strategies including Azure Firewall.

Implement network security strategies including Network Security Groups and Application Security Groups.

Implement host security strategies including endpoint protection, remote access management, update management, and disk encryption.

Implement container security strategies including Azure Container Instances, Azure Container Registry, and Azure Kubernetes.

 

Module 3: Secure Data and Applications

This module covers Azure Key Vault, application security, storage security, and SQL database security.

Lessons

Azure Key Vault

Application Security

Storage Security

SQL Database Security

Lab : Key Vault (Implementing Secure Data by setting up Always Encrypted)

Lab : Securing Azure SQL Database

Lab : Service Endpoints and Securing Storage

After completing this module, students will be able to:

Implement Azure Key Vault including certificates, keys, and secretes.

Implement application security strategies including app registration, managed identities, and service endpoints.

Implement storage security strategies including shared access signatures, blob retention policies, and Azure Files authentication.

Implement database security strategies including authentication, data classification, dynamic data masking, and always encrypted.

 

Module 4: Manage Security Operations

This module covers Azure Monitor, Azure Security Center, and Azure Sentinel.

Lessons

Azure Monitor

Azure Security Center

Azure Sentinel

Lab : Azure Monitor

Lab : Azure Security Center

Lab : Azure Sentinel

After completing this module, students will be able to:

Implement Azure Monitor including connected sources, log analytics, and alerts.

Implement Azure Security Center including policies, recommendations, and just in time virtual machine access.

Implement Azure Sentinel including workbooks, incidents, and playbooks.


Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Học đủ sẽ refund lại tiền

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

Số tiền chuyển

Số tài khoản người nhận 

Nội dung chuyển khoản.


Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

  •  Điện thoại hỗ trợ: 

Lan : Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Chí : Phone/Zalo : 0915.970.990 | Telegram : @goodwilltran

HOTLINE: +84.37.908.7588

  • Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: support@itforvn.com

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

 Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *