System

Khôi phục Active Directory trong Windows 2012

ACTIVE DIRECTORY chính là thành phần cốt lổi của hệ thống. Nó là hệ thống định danh của cả doanh nghiệp. Nếu như mà máy…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 16-Cấu hình VPN Server với Client to site trên Windows Server 2016

1. VPN là gì ? Các loại VPN Khi cần triển khai 1 hệ thống đảm bảo được tính an toàn , ổn định ,…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 15- Cấu hình Read-Only Domain Controller trên Windows Server 2016

1. Read – Only Domain Controller là gì ?  Read- Only Domain Controller là 1 dạng mới của Domain Controller có từ Windows Server 2008…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 14-Cấu hình IIS Web Server trên Windows Server 2016

1. Tổng quan về dịch vụ IIS  IIS là viết tắt của từ ( Internet Information Services ) là 1 dịch vụ được đính kèm…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 13- Cấu hình Windows Deployment Service 2016 (WDS)

 Windows Deployment Services (WDS) là dịch vụ tích hợp trong Windows Server 2016 cho phép cái đặt hệ điều hành từ xa cho các máy…

Xem thêm
Cấu hình IIS frontend và SQL backend với Azure Resource Manager

Tiếp nối seri về giải pháp Cloud. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về giải pháp Cloud của MS. Đó chính là Azure….

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016] -Lab 12- Cấu hình Group Policy Object (GPO) trên Windows Server 2016

1. Giới thiệu chung về GPO  Group Policy là tập hợp các thiết lập cấu hình cho Computer và Users , xác định cách thức…

Xem thêm
Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp nối bài trước, Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng Exchange On-premit. Nhưng cloud là xu thế của công nghệ, làm giảm thiểu gánh…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016] -Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016

1. DHCP Relay Agent là gì ? Chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP Relay Agent…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 10-Cấu hình OU Group User trong Active Directory

1. Khái niệm Active Directory . Hello,  hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các đội tượng trong Active Directory trên con Windows…

Xem thêm