Phan Tuấn Tú

Cấu hình xác thực giữa ACS với ASA

  Tiếp theo bài viết trước nói về cách xác thực phân việc giữa Cisco ACS với các thiết bị như router , core ,…

Xem thêm
Hướng dẫn cấu hình xác thực giữa Cisco ACS với thiết bị router, switch

Hi all. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách dùng Cisco ACS cấu hình xác thực với thiết bị như router, switch. Mọi…

Xem thêm
Hướng dẫn cài đặt tổng đài FreePBX

  Hướng dẫn cài đặt tổng đài FreePBX Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt tổng đài FreePBX trên phần mềm VMware (…

Xem thêm
Tạo 2 Extension Trên FreePBX và Gọi Cho Nhau

Asterisk là phần mềm nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ C, ra đời năm 1999 bởi Mark Spencer, đầu tiên được thiết kế và…

Xem thêm