Le Kim Van Minh

Zabbix monitoring network 10:Upgrade Zabbix from 4.4 to 5.0 LTS

10. Upgrade Zabbix from 4.4 to 5.0 LTS Bài này, mình xin chia sẻ đến các bạn cách nâng cấp zabbix từ 4.4 lên phiên…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 9: Convert character Zabbix Database

9. Convert character Zabbix Database Qua các bài trước, chúng ta đã có thể dựng được một server zabbix network monitoring. Tuy nhiên, khi vào…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 8: Zabbix Grafana

8.  Zabbix Grafana Grafana là một nền tảng biểu diễn số liệu open source , chuyên phục vụ các nhu cầu monitoring cũng như đánh…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 7: Telegram Alert

7.        Cấu hình Telegram Alert Bài trước , mình có giới thiệu các bạn về cách Alert qua email , các bạn…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 6: Mail Alert

6.        Cấu hình Mail Alert Giám sát hệ thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người quản…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 5: Cấu hình Add Network Device

5.        Cấu hình add Network Devices 5.1       Chuẩn bị SNMP (Simple Network Management Protocol) là một tập hợp các giao thức không…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 4: Cấu hình Add Host Centos

4.        Cấu hình add Host Centos 4.1       Chuẩn bị Theo mô hình, ta có một host Linux là BAOBOI-CS01. Các bạn có…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 3: Cấu hình Add Host Windows

3       Cấu hình Add Host Windows 3.1       Chuẩn bị Theo mô hình, ta có hai host windows là BAOBOI-AD01 và BAOBOI-AD02. Ta sẽ cấu hình…

Xem thêm
Zabbix monitoring network 2: Triển khai Zabbix Monitoring Server

1. Mô hình triển khai Zabbix Network Monitoring được sáng lập bởi Alexei Vladishev, hiện tại được hỗ trợ và phát triển bởi Zabbix SIA….

Xem thêm
Zabbix Mornitoring Network

1. Giới thiệu về Zabbix Zabbix được sáng lập bởi Alexei Vladishev, hiện tại được hỗ trợ và phát triển bởi Zabbix SIA. Zabbix là…

Xem thêm