Cacti

Cài đặt Cacti trên windows

Hiện nay có khá nhiều phần mềm monitor network dành cho dân IT chúng ta, như : Opmanager, Solarwinds, Lansweeper, PRTG, Network flow… mỗi phần…

Xem thêm
Cấu Hình Cacti – Kéo Dữ Liệu Từ Thiết Bị Giám Sát Về

Sau khi cấu hình xong CACTI điều tiếp theo cần làm là kéo cấu hình Cacti có thể giám sát thiết bị mà bạn cần…

Xem thêm