AD

Khôi phục Active Directory trong Windows 2012

ACTIVE DIRECTORY chính là thành phần cốt lổi của hệ thống. Nó là hệ thống định danh của cả doanh nghiệp. Nếu như mà máy…

Xem thêm
Cấu hình Exchange Hybird và DirSync quản lý User AD bằng Azure

Tiếp nối bài trước, Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng Exchange On-premit. Nhưng cloud là xu thế của công nghệ, làm giảm thiểu gánh…

Xem thêm
[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 10-Cấu hình OU Group User trong Active Directory

1. Khái niệm Active Directory . Hello,  hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các đội tượng trong Active Directory trên con Windows…

Xem thêm