Tự Học CCNA-Lab 5 Cấu hình STP

Cấu hình STP

Sơ đồ bài LAB STP
H1. Sơ đồ bài LAB STP

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Công cụ để dựng mô hình giả lập anh em tham khảo bài viết: [EVE] – Cấu hình EVE từ A-Z

1. Yêu cầu bài lab Spanning Tree Protocol.

1.1 Đấu nối thiết bị và cấu hình cơ bản như sơ đồ.

1.2 ConfigureTrunking trên các đường link giữa các Sw với nhau.

2. Thực hiện chia VLAN 10, 20 ,30 và đồng bộ thông tin VLAN trên bằng VTP.

3. Cấu hình Spanning tree để SW1 làm root Switch cho VLAN 10, SW2 làm root Switch cho VLAN 20, SW3 làm root Switch cho VLAN 30.

4. Yêu cầu cấu hình SW2 làm Secondary cho VLAN 10, SW3 bị khóa cổng e0/1.

5. Dùng các câu lệnh “show” để hiện thị các thông tin cấu hình Spanning tree.

Thực hiện bài LAB

1. Yêu cầu bài lab Cấu hình STP.

  • Kết nối thiết bị và cấu hình cơ bản như sơ đồ.
  • Cấu hình Trunking trên các đường link giữa các Sw với nhau.

Sw1-2-3:

Sw(config)#int range e0/1-2

Sw(config-if-range)#sw trunk encapsulation dot1q

Sw(config-if-range)#sw mode trunk

Sw(config-if-range)#exit

Show cấu hình trunking: Sw1-2-3

Sw-ITFORVN(config)#do sh int trunk 

Sw1

Show interface trunk trên SW1
H2. Show interface trunk trên SW1

Sw2

Show interface trunk trên SW2
H3. Show interface trunk trên SW2

Sw3

Show interface trunk trên SW3
H4. Show interface trunk trên SW3

2. Thực hiện cấu hình chia VLAN

Cấu hình chia VLAN 10, 20 ,30 và đồng bộ thông tin VLAN trên bằng VTP.

Cấu hình VTP trên 3 Sw: Sw1 làm Server, Sw2-3 làm Client

Sw1

Cấu hình VTP SW1
H5. Cấu hình VTP SW1

Sw2-3

Cấu hình VTP SW2
H6. Cấu hình VTP SW2
  • Cấu hình tạo VLAN và kiểm tra tính đồng bộ của VTP

Sw1-ITFORVN(config)#vlan 10

Sw1-ITFORVN(config-vlan)#ex

Sw1-ITFORVN(config)#vlan 20

Sw1-ITFORVN(config-vlan)#ex

Sw1-ITFORVN(config)#vlan 30

Sw1-ITFORVN(config-vlan)#ex

 

Sw1-ITFORVN(config)#do show vlan brief

Cấu hình VLAN trên các Switch
H7. Cấu hình VLAN trên các Switch

Sw2

Sw2-ITFORVN(config)#do sh vlan br

Show thông tin VLAN
H8. Show thông tin VLAN

3. Thực hiện cấu hình STP

Để SW1 làm root Switch cho VLAN 10, SW2 làm root Switch cho VLAN 20, SW3 làm root Switch cho VLAN 30.

Sw1:

Sw1-ITFORVN(config)#spanning-tree vlan 10 root primary

Sw2:

Sw2-ITFORVN(config)#spanning-tree vlan 20 root primary

Sw3:

Sw3-ITFORVN(config)#spanning-tree vlan 30 root primary

Thực hiện show kiểm tra:

Sw1: do show spanning-tree vlan 10

Show STP VLAN 10
H9. Show STP VLAN 10

Sw2: do show spanning-tree vlan 20

Show STP VLAN 20
H10. Show STP VLAN 20

Sw3: do show spanning-tree vlan 30

Show STP VLAN 30
H11. Show STP VLAN 30

4. Thực hiện cấu hình Secondary VLAN

Cấu hình SW2 làm Secondary cho VLAN 10, SW3 bị khóa cổng e0/1.

Sw2: spanning-tree vlan 10 root secondary

Sw3:

Sw3-ITFORVN(config)#int e0/1

Trước khi hiệu chỉnh cổng e0/1:

Sau khi hiệu chỉnh cost cổng e0/1:

Show STP VLAN 10 SW3
H12. Show STP VLAN 10 SW3

Sw3-ITFORVN(config-if)#spanning-tree vlan 10 cost 300

Cấu hình STP Hiệu chỉnh cost trên SW3
H13. Cấu hình STP Hiệu chỉnh cost trên SW3

Nhớ lưu lại cấu hình nha các bạn ^^!

Cách 1: copy running-config startup-config             // cho bạn nào thích gõ

Cách 2: write                                                                  // cho bạn nào lười ^^!

******************************************************************************************************

Bài chia sẻ về “Cấu hình STP” của mình xin tạm dừng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo mình xin chia sẻ về”Cấu hình DHCP trong một hệ thống mạng” Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé. Thân ái!

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x