Fortinet

Cấu hình rule trên firewall fortinet (Forti VM)

Cấu hình rule trên firewall fortinet (Forti VM) I.Mô Hình:   1 – Tại Firewall đặt IP cho NIC 1,2,3 sao cho từ SV1,2 có…

Xem thêm
Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION và VMWARE ESXI

1.Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION Bước 1: Click File> Open.. Bước 2: Chọn nơi chưa file OVA và bấm Import Bước 3: Bấm Acept để…

Xem thêm
Tổng quan về thiết bị Fortigate

Tình hình là dạo nầy ăn nằm với mấy em Fortigate khá nhiều, nên sẳn hứng tung ra 1 loạt bài vừa ngâm cứu xong…

Xem thêm