slack

Hiện nay ITFORVN.Com đã có một group chat trên Slack. Mục đích là để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với nhau tốt hơn, thảo luận cùng nhau về các vấn đề liên quan tới IT ( Network, system, security,…)

Chúng ta sẽ làm gì tại Slack?

  • Q/A các vấn đề liên quan đến network/system/security/pbx/business application
  • Thảo luận và tham gia các dự án hộ trợ cộng đồng IT
  • Giao lưu kết bạn với các anh em IT khác.

Chúng ta không làm gì tại Slack?

  • Post các nội dung vi phạm bản quyền, crack,…
  • Q/A sai channel
  • Chưởi bới, chỉ trích, bàn luận các chủ đề liên quan đến chính trị, tôn giáo

Làm thế nào để tham gia Slack của ITFORVN ?

Slack của chúng ta sẽ có địa chỉ là https://itforvn.slack.com và nếu bạn muốn gia nhập, hãy điền email của bạn vào dưới và bấm vào nút Join Slack. Sau đó hệ thống sẽ tự mời bạn vào trang Slack của mình.

[slack_signup]