Home / Documents / SYSTEM

SYSTEM

Microsoft Azure Toàn Tập – Lab 5: Cấu hình VPN point to site trên Azure – Azure Resource Manager

CẤU HÌNH VPN POINT TO SITE VỚI ARM Trong bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VPN point to site sử dụng Certificate tự tạo trong local.  VPN site to site mình sẽ thêm vào các bài lab nâng cao sau các bài lab cơ bản …

Read More »

Microsoft Azure Toàn Tập – Lab 4: Cấu Hình Cân Bằng Tải Trong Azure với Azure Resource Manager

  Nội dung 1. TỔNG QUAN CÂN BẰNG TẢI  TRONG AZURE. 1.1.       Tổng quan. 1.2.       Tại sao phải sử dụng cân bằng tải 2. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH. 2.1.       Bài toán. 2.2.       Chuẩn bị. 2.3.       Cấu hình. 1. TỔNG QUAN CÂN BẰNG TẢI TRONG AZURE  1.1. Tổng quan Azure load …

Read More »

Microsoft Azure Toàn Tập – Lab 3: Cấu Hình Azure Network Security Group – Azure Resource Manager

Nội dung TỔNG QUAN AZURE NETWORK SECURITY GROUP. 1 HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH.. 2 2.1.       Bài toán. 2 2.2.       Chuẩn bị 2 2.3.       Cấu hình NSG trong Azure. 2   TỔNG QUAN AZURE NETWORK SECURITY GROUP Nó đơn thuần là chỉ dung để filter các network và traffic. NSG chứa …

Read More »

[LINUX] CHAPTER I: CÀI ĐẶT LINUX SERVER (2)

Trong bài này chúng ta sẽ nói về các cách để cài đặt một chương trình trên CentOS, nội dung của bài này gồm: I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẰNG RPM:. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TỪ INTERNET BẰNG LỆNH YUM.   I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BẰNG RPM: RedHat Package …

Read More »

Microsoft Azure Toàn Tập – Lab 2: Kết nối máy ảo trong Azure với Azure Resource Manager

KẾT NỐI MÁY ẢO TRONG AZURE VỚI AZURE RESOURCE MANAGER   Nội dung Tổng quan Tạo máy ảo sử dụng Azure Resource Managent 2.1.     Login tới portal  2.2.     Kết nối máy ảo. 2.3.     Xem thông số cấu hình 2.4.     Một số thao tác cơ bản khi sử dụng máy ảo …

Read More »

Microsoft Azure Toàn Tập – Lab 1: Tạo máy ảo trong Azure với Azure Resource Manager

TẠO MÁY ẢO TRONG AZURE VỚI AZURE RESOURCE MANAGER   Nội dung Giới thiệu đôi nét về ARM (Azure Portal Manager) Tạo máy ảo sử dụng Azure Resource Managent 2.1.     Login tới portal 2.2.     Tạo Group Resource 2.3.     Tạo Virtual Network 2.4.     Tạo Virtual Machine trong group resource NỘI DUNG …

Read More »

Cấu hình iRedMail server toàn tập – Phần 4

CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SPAM CHO HỆ THỐNG EMAIL I.Nguyên nhân dẫn đến việc email gửi ra từ iRedMail bị rơi vào spam: – iRedMail server của bạn quên trỏ PTR ( Pointer Record) về máy chủ chạy mail server. – Bạn không cấu hình DKIM (DomainKeys Identified Mail) cho …

Read More »