Home / Documents / NETWORK / Cisco / Cisco VPN

Cisco VPN

Cài đặt Cisco VPN Trên Windows 10 + Fix lỗi 442 trên windows 10

CÀI ĐẶT CISCO VPN CLIENT TRÊN WINDOWS 10 Như chúng ta đã biết cisco không không suport tool cisco vpn client trên Windows 10. Khi chúng ta tiến hành cài đặt thường sẽ xuất hiện lỗi Tuy nhiên may mắn thay có 1 sonic dell đã giúp chúng ta. Sau …

Read More »

Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

SITE A – ROUTER CISCO 2811: Bước 0: Quoay PPPoE Trên router cisco Bước 1: Tạo Internet Key Exchange (IKE) key policy: Router(config)#crypto isakmp policy 10 Router(config-isakmp)#encryption 3des Router(config-isakmp)#authentication pre-share Router(config-isakmp)#group 2 Bước 2: Tạo shared key để sử dụng cho kết nối VPN Router(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 210.245.101.100 (IP của ASA …

Read More »