Home / Documents / NETWORK / Cisco

Cisco

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP (Part 3) Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) và cách thức mà giao thức EIGRP hoạt động trong một hệ thống mạng. Thực hiện các vai trò khá quan trọng …

Read More »

Hướng dẫn cấu hình xác thực giữa Cisco ACS với thiết bị router, switch

Hi all. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách dùng Cisco ACS cấu hình xác thực với thiết bị như router, switch. Mọi người tham khảo nhé 1.Cấu hình Cisco ACS lấy thông tin user trên AD ( Window server 2008 ) Sau khi đã cài đặt và …

Read More »

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP (Part 2) Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) và cách thức mà giao thức EIGRP hoạt động trong một hệ thống mạng. Thực hiện các vai trò khá quan trọng …

Read More »

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) và cách thức mà giao thức EIGRP hoạt động trong một hệ thống mạng. Thực hiện các vai trò khá quan trọng trong hệ …

Read More »

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Cấu hình Static Route Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” Diagram: Yêu Cầu bài Lab cấu hình static route: Thực hiện đấu nối thiết bị và cấu hình các cấu hình cơ bản Cấu hình Static route để PC4,PC5 có thể giao tiếp được với nhau. …

Read More »

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Cấu hình Etherchannel Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” Diagram: Yêu cầu bài lab: Tiến hành đấu nối thiết bị như sơ đồ, thực hiện các cấu hình đơn giản. Configure Etherchannel giữa SW1-2 dùng giao thức PAgP, SW2-3 dùng giao thức LACP. Cấu hình: Cấu …

Read More »

Tự Học CCNA Lab 6 Cấu hình DHCP

Cấu hình DHCP Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” Yêu cầu bài lab: Cấu hình các thông số cơ bản của Router Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP Server cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 cho các Clients R1 làm DHCP …

Read More »

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến RIP (Routing Information Protocol) và cách thức mà giao thức định tuyến RIP hoạt động trong một hệ thống mạng. Thực hiện các vai trò khá quan …

Read More »